Duurzaam toerisme in Kildare

Toerisme is een belangrijke industrie en belangrijke economische sector in Ierland en speelt een belangrijke rol bij het genereren van inkomsten. Om de industrie te beschermen en een duurzame toekomst te creëren, wordt voorgesteld dat Into Kildare een strategie voor duurzaam toerisme zou ontwikkelen die niet alleen ecotoerisme omvat, maar ook de groei van het toerisme op een duurzame manier beheert.

Missie
Duurzaam toerisme promoten als middel om banen te creëren, toeristische activa te beschermen en de bredere gemeenschap te ondersteunen.

Visie
Into Kildare wordt het meest duurzame toerismebureau in Ierland, vertegenwoordigd door haar leden uit de toerisme- en horecasector.

Doelstellingen

 • Markeer en promoot duurzame toerismepraktijken
 • Bewustzijn van duurzaam toerisme vergroten bij de industrie en bezoekers
 • Steun de bescherming van het culturele en natuurlijke erfgoed in de provincie
 • Leg duidelijke maatregelen, tijdlijnen en resultaten vast in een beleid voor duurzaam toerisme en identificeer hoe de voortgang wordt gemeten en gecontroleerd

Hoe wordt dit bereikt?
Door zich aan te sluiten bij de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling om specifieke acties te identificeren en uit te voeren die een positief effect zullen hebben op duurzaam toerisme in County Kildare, zal Into Kildare naar drie pijlers kijken:

 1. Economisch – voordelen voor bedrijven
 2. Sociaal – impact op de lokale gemeenschap
 3. Milieu – ontwikkeling en bescherming van ecotoerisme

De acties en activiteiten hebben korte- en langetermijndoelen met duidelijke doelstellingen die kunnen worden gemeten en belangrijke maatstaven om voortgang en succes te meten.

De SDG's van de VN, die gericht zijn op de langetermijndoelen en zullen voldoen aan de behoeften van deze pijlers zijn:

10. Verminderde ongelijkheid: toerisme toegankelijk maken voor iedereen

 • Samenwerken met de relevante belanghebbenden om bezoekerssites aan te moedigen toegankelijk te zijn voor bezoekers met beperkte mobiliteit, zicht, gehoor enz.
 • Promotie van gratis/goedkope activiteiten voor bezoekers/locals om toegang te krijgen

11. Duurzame steden en gemeenschappen: behoud van cultureel en natuurlijk erfgoed

 • Promoot de boodschap om lokaal te gebruiken, door Kildare-bedrijven te steunen, ondersteunt dit op zijn beurt de lokale economie
 • Ondersteuning van de ontwikkeling van nieuwe en bestaande toeristische producten die gericht zijn op het behoud van cultureel en natuurlijk erfgoed

15: Life on Land: behoud en behoud van biodiversiteit

 • Promoot de ontwikkeling van duurzame wandel- en fietsroutes zoals Greenways & Blueways en beïnvloed beslissingen om ervoor te zorgen dat het duurzame producten zijn
 • Moedig bezoekers aan om het volledige graafschap te bezoeken en promoot het dal- en tussenseizoen om 'overtoerisme' te voorkomen